Regulamin

 Strony transakcji

 

1.Właścicielem sklepu mebledlaciebie.waw.pl jest CARGO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. K. Roentgena 23/1, 02-781 Warszawa, NIP 9511987207, REGON 016403458.

2.Nabywcą może być firma lub osoba pełnoletnia.

 

 Oferta sklepu

 

1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie www.mebledlaciebie.waw.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez naszego pracownika.

4. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

a. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

b. wycofywania produktów z oferty sklepu; 

c. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; 

d. anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;

6. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu mebledlaciebie.waw.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.


7. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

8. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

9. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

10. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie z serwisu mebledlaciebie.waw.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

11. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

 Składanie i realizacja zamówienia

 

1.Zamówienie można złożyć :

a. bezpośrednio w naszym sklepie w Warszawie przy ul. W. K. Roentgena 23/1

b. zamawiając telefonicznie pod numerem: (22) 736 88 58 lub 607 459 774

c. e-mailem: mebledlaciebie5@wp.pl

d. przez sklep internetowy

2.Zamówienie potwierdzone jest pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.

3. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

4.Przyjecie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wcześniej uzgodnionej kwoty na naszym koncie.

 

Płatności

 

1.Formą płatności przyjętą w naszym sklepie jest przedpłata:

a. Przy wysyłce kurierem po ustaleniu wszystkich szczegółów Klient wpłaca od 20% do 40% należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a pozostała kwotę przelewem przed dostawą.

b. Przy zamówieniu na terenie Warszawy Klient wpłaca od 20% do 40% należności przed realizacją zamówienia, a pozostałą kwotę reguluje przelewem przed dostawą lub przy dostawie mebli (kierowca jest upoważniony do odebrania pieniędzy).

2.Płatności mogą być dokonane przelewem na konto bankowe lub gotówką w siedzibie sklepu.

PKO Bank Polski S.A.

nr rachunku: 89 1440 1299 0000 0000 0200 6952

siedziba firmy: Cargo Serwis Sp. z o.o., 02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 23/1.

 

 Koszt i warunki dostawy

 

1.Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

a. odbiór własny 

b. transport własny sklepu

c. dostawa kurierem

2. Koszty dostawy towaru nie obejmują jego wniesienia do mieszkania.

3. Sposób i koszt dostawy ustalany jest indywidualnie przed realizacją zamówienia.

4. O koszcie transportu Klient informowany jest w e-mailu, w którym sklep odpowiada na złożone zamówienie. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych kosztach Klient decyduje się na zawarcie umowy kupna - sprzedaży.

 

 Termin realizacji zamówienia

 

1.Termin realizacji zamówienia od 2 do 10 tygodni od dnia zaksięgowania wcześniej uzgodnionej wpłaty na naszym koncie bankowym.

2.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizacje zamówienia sklep może przedłużyć okres realizacji zamówienia lub odstąpić od umowy, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 Faktury VAT

 

1.W celu uzyskania faktury VAT prosimy o kontakt pod adresem: mebledlaciebie5@wp.pl lub telefonicznie (22) 736 88 58.

 

Zwroty i reklamacji

 

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres sklepu: Cargo Serwis Sp. z o.o., ul. W. K. Roentgena 23, lok.1, 02-781 Warszawa. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

3. Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres 02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 23, lok.1.

4. Meble które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie nie podlegają zwrotowi.

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem.

6. Nie przyjmujemy zwrotów odesłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

7. Towary bez oryginalnego opakowania mogą być zwracane jedynie w przypadku, kiedy nie noszą śladów użytkowania. W takiej sytuacji Sklep zastrzega sobie prawo do potrącenia od oryginalnej wartości towaru kwoty, o którą zostanie pomniejszona cena artykułu niepełnowartościowego.

8. Przy zakupie mebli zmontowanych prosimy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa). W związku z powyższym problemem Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu mebli, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble. 

10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. 

11.Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli. 

12. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

13.Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 2 letnią gwarancją producenta. Jeśli w okresie gwarancji ujawni się wada, Klient powinien zgłosić reklamację do sklepu. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. 

 

 Ochrona prywatności.

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr. 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Cargo Serwis Sp. z o.o. do celów marketingowych i ewidencyjnych.

 Postanowienia końcowe.

 

1.Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.

2.Sklep mebledlaciebie.waw.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 

3.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że prezentowane w ofercie zdjęcia mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywistego przedmiotów. Różnice tę mogą dotyczyć w niewielkim stopniu kształtów, wzorów oraz kolorów.

4.Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania i usuwania produktów z oferty sklepu, zmian cen towarów. Klient jest informowany o tym w trakcie potwierdzenia zamówienia.

5.Oferta sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy

6.We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejsza polityka w sprawie cookies określa zasady funkcjonowania plików cookies w tym również: rodzaje plików cookies oraz inne technologie stosowane na tej witrynie wraz z wyjaśnieniem do czego pliki te służą.

 

Polityka plików cookies


1. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu informacji w tym podczas procesu zakupowego (w celu zapamiętywania dokonanych przez klienta zakupów).  Stosowanie plików Cookies umożliwia podnoszenie jakości naszej witryny dzięki przechowywaniu Państwa preferencji, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu np sposobów wyszukiwania informacji. W każdym wypadku możecie Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki Cookies, wykorzystując odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej.

Program strony www  może wysyłać do Państwa pliki cookies i podobne technologie na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach w tym w szczególności w celu:
- umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania strony na różnych podstronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu
- uproszczenia korzystania ze strony w tym utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu),
- monitorowania i analizowania oraz ulepszanie działania i efektywności strony w tym tworzenia statystyk oglądalności podstron strony,
- dostosowania i optymalizacji strony do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z serwisu.

2. Rodzaje plików cookies.
Pliki cookies dzielą się na własne i zewnętrzne (w zależności od podmiotu, który umieszcza je po raz pierwszy w Państwa urządzeniu a następnie nimi zarządza) oraz na pliki tymczasowe i trwałe (w zależności od czasu ich przechowywania w urządzeniu).

Nasza strona internetowa może umieścić w Państwa urządzeniu zarówno pliki cookies tymczasowe jak i trwałe. Tymczasowe pliki cookies przestają być aktywne zazwyczaj z chwilą zamknięcia przeglądarki (choć mogą być aktywne dłużej), natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez klienta z strony internetowej i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony internetowej. Trwałe Pliki cookies są stałe i pozostają również po zamknięciu przeglądarki. Pozwala to na szybszy i wygodniejszy dostęp do naszej witryny.

Za pośrednictwem strony internetowej możemy umieszczać w Państwa urządzeniu zarówno nasze pliki cookies (tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę) jak również umożliwiamy umieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu podmiotom zewnętrznym. Nasze pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie efektywności serwisu oraz śledzenie wzorców zachowań osób odwiedzających stronę internetową. Możemy również zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Dzięki zewnętrznym plikom cookies natomiast wysyłane są do Państwa pliki, których zadaniem jest np sprawianie, aby prezentowane na stronie internetowej reklamy odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do Państwa preferencji. Oba rodzaje plików cookies różnią się nadawcą. Informacjami zarządzającymi plikami cookies jest wyłącznie podmiot który je wysyła zgodnie ze swoją polityką prywatności. W przypadku plików cookies zewnętrznych nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki ani nie zachowujemy dostępu do tych danych.

3. Zewnętrzne pliki cookies

A. Google Analytics
Jest to usługa tworzenia statystyk stron internetowych świadczona przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja utworzona przez plik cookies, odnośnie korzystania przez Państwa ze strony internetowej (np adres IP) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w USA. Google będzie wykorzystywało te informacje w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, wykonywania raportów oraz świadczenia innych usług dotyczących użytkowania strony internetowej. W celu uzyskania szerszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami i polityką zachowania poufności danych Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu.
 
B. Zewnętrzni reklamodawcy
Reklamodawcy zewnętrzni przesyłają Państwu pliki cookie pomagające przygotować reklamę na Państwa potrzeby. Używają oni plików cookie do śledzenia np. rodzaju zakupów dokonanych przez Państwa na podstawie transakcji zawartych za pośrednictwem witryny, a następnie dopasowują reklamy do zainteresowań Państwa użytkownika. Udostępniając witrynę podmiotom zewnętrznym w celu zamieszczenia plików cookie na urządzeniach użytkowników, nie sprawujemy kontroli nad informacjami dostarczonymi przez pliki cookies, a także nie posiadamy dostępu do takich danych.

C. Media Społecznościowe i inne
- Nasza strona internetowa może wykorzystywać Google Maps do przekazywania szczegółowych informacji na temat lokalizacji firmy. W związku z powyższym, Google może przesyłać Państwu pliki cookies z długim czasem przechowywania (6 miesięcy, 2 lata). Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności Google obejmującej kwestię plików cookies.

4. Informacje końcowe.

Zależy nam na jak najlepszym poinformowaniu Państwa o wykorzystywanych przez nas plikach cookies i innych technologiach. Zgodnie z powyższymi informacjami, nie jesteśmy w stanie oferować naszej strony internetowej lub naszych usług bez własnych plików cookies, które zostały opisane powyżej. Bez umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu również możliwości korzystania z wszystkich opcji oferowanych przez naszą stornę lub korzystanie z niej będzie utrudnione. W zawiązku z powyższym wymagana jest Państwa zgoda na stosowanie przez nas plików cookies podczas korzystania przez Państwa z naszego serwisu.

Mogą Państwo uniknąć niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki. Jednocześnie jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na warunki niniejszej Polityki w sprawie cookies do całości lub jej części prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej oraz z wszelkich oferowanych przez nas usług. Niniejsza polityka w sprawie cookies określa zasady funkcjonowania plików cookies w tym również: rodzaje plików cookies oraz inne technologie stosowane na tej witrynie wraz z wyjaśnieniem do czego pliki te służą.

 

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych jest "CARGO SERWIS Sp. z o.o.", 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 23/1, tel.: (22) 394 74 17
  2. Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe;
  3. Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego usługa, którą zmówiłeś;
  4. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;
  5. masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
  6. masz prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  7. nie przetwarzamy Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacje można się z nami skontaktować, pisząc na adres  mebledlaciebie5@wp.pl